Leden 2017  2. ledna 2017  Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016  9. ledna 2017  Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební dan z lihu)  20. ledna 2017  Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  20.… Read More