1. VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Základní měsíční sazba do 40 položek 41 a více položek
 Neplátci DPH 1300,- Kč 25,- Kč/pol.
 Plátci DPH 1800,-Kč 33,- Kř/pol.

 

2. VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

Základní měsíční platba do 60 položek 61 a více položek
 Neplátci DPH 2300,- Kč 36,- Kč/pol.
 Plátci DPH 2800,- Kč 39,- Kč/pol.

 

3. ZPRACOVÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DPH, SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ

 Základní sazba  350,- za 1 přiznání

 

4. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

Základní platba
  Základní sazba 500,- Kč za jedno přiznání

 

5. ZPRACOVÁNÍ roční uzávěrky, daňového přiznání a výkazy na PSSZ a ZP – pro fyzické osoby

  Minimální sazba   2900,- Kč a více – dle náročnosti DPFO

 

6. ZPRACOVÁNÍ roční uzávěrky včetně daňového přiznání a hlášení na OR – pro právnické osoby

 Minimální sazba 3700,- Kč a více – dle náročnosti DPPO

 

7. ZPRACOVÁNÍ hlášení k silniční dani

 Základní sazba 350,- Kč za 1 automobil

 

8. ZPRACOVÁNÍ MEZD

 Mzdy jsou zpracovávány ve spolupráci s externí mzdovou účetní, budou fakturovány samostatně dle aktuálního ceníku.

 

9. SPRÁVA BYTOVÝCH JEDNOTEK

 Správa bytových jednotek (dle pracnosti subjektu)  175-240 Kč/byt/měsíčně

 

10. ODKLAD DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ do 30.6. bez kontroly účetnictví

 Fyzické osoby    4600,- Kč
 Právnické osoby    6800,- Kč

 

11. ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH popř. jiné úkony a práce

 Daňový poradce 900,- Kč/hod.
 Pracovník účetní firmy  650,- Kč/hod.

 

12. SKLADNÉ

 Po 3 měsících od podání DP 1 šanon 6,- Kč/měsíčně
 Odborná skartace dokladů 1 šanon 70,- Kč/kus

* V ceníku jsou ceny uvedeny bez DPH.