Leden 2017

 2. ledna 2017  Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016
 9. ledna 2017  Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební dan z lihu)
 20. ledna 2017  Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 20. ledna 2017  Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 24. ledna 2017  Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 25. ledna 2017  Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
 25. ledna 2017  Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
 25. ledna 2017  Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016
 25. ledna 2017  Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
 25. ledna 2017  Spotřební daň: Daňové přiznání za prosinec 2016
 25. ledna 2017  Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů
za prosinec 2016 (pokud vznikl nárok)
 31. ledna 2017  Daň silniční: Daňové přiznání a daň za rok 2016
 31. ledna 2017  Biopaliva: Hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
 31. ledna 2017  Daň z nemovitých věcí: Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2017
 31. ledna 2017  Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016

Únor 2017

9. února 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února 2017 Daň z příjmů: Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
15. února 2017 Daň z příjmů: Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017
a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016
20. února 2017 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. února 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
27. února 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za leden 2017
27. února 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů,
ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
27. února 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017
27. února 2017 Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za leden 2017
27. února 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za leden 2017
27. února 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017
28. února 2017 Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017

Březen 2017

1. března 2017 Daň z příjmů: Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
1. března 2017 Odvod z loterií a jiných podobných her: Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu
za odvodové období 2016
13. března 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března 2017 Daň z příjmů: Čtvrtletní záloha na daň
20. března 2017 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20. března 2017 Daň z příjmů: Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
27. března 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
27. března 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za únor 2017
27. března 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017
27. března 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za únor 2017
27. března 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních
(technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
31. března 2017 Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

 

Duben 2017

3. dubna 2017 Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání
zpracovává a předkládá sám
3. dubna 2017 Daň z příjmů: Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
10. dubna 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
18. dubna 2017 Daň silniční: Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017
20. dubna 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20. dubna 2017 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. dubna 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. dubna 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických)
benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
25. dubna 2017 Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
25. dubna 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017
25. dubna 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2017
25. dubna 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za březen 2017
25. dubna 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
25. dubna 2017 Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

Květen 2017

2. května 2017 Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017
10. května 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
22. května 2017 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. května 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických)
benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
25. května 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. května 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2017
25. května 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za duben 2017
25. května 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za duben 2017
25. května 2017 Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za duben 2017
25. května 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2017
31. května 2017 Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků
provozujících zemědělskou
výrobu a chov ryb)
31. května 2017 Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
31. května 2017 Daň z nemovitých věcí: Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně

 

Červen 2017

9. června 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června 2017 Daň z příjmů: Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června 2017 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. června 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017
26. června 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017
26. června 2017 Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za květen 2017
26. června 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za květen 2017
26. června 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za květen 2017
26. června 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
26. června 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů
za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
30. června 2017 Oznámení FATCA: Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30. června 2017 Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
30. června 2017 Oznámení CRS (GATCA): Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Červenec 2017

3. července 2017 Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a
předkládá daňový poradce
10. července 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
17. července 2017 Daň silniční: Záloha na daň za 2. čtvrtletí 201
20. července 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20. července 2017 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. července 2017 Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
25. července 2017 Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
25. července 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za červen 201
25. července 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. července 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
25. července 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
25. července 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a
ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
25. července 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2017
31. července 2017 Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

Srpen 2017

9. srpna 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
21. srpna 2017 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. srpna 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpna 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017
25. srpna 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za červenec 2017
25. srpna 2017 Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za červenec 2017
25. srpna 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních
(technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
25. srpna 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za červenec 2017
25. srpna 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017
31. srpna 2017 Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017
31. srpna 2017 Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Září 2017

11. září 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září 2017 Daň z příjmů: Čtvrtletní záloha na daň
20. září 201 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. září 2017 Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za srpen 2017
25. září 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za srpen 2017
25. září 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017
25. září 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. září 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních
(technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)
25. září 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017
25. září 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za srpen 2017

Říjen 2017

2. října 2017 Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
2. října 2017 Daň z přidané hodnoty: Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
10. října 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
16. října 2017 Daň silniční: Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017
20. října 2017 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20. října 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
25. října 2017 Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
25. října 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za září 2017
25. října 2017 Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2
25. října 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních
(technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
25. října 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017
25. října 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
25. října 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. října 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 201
31. října 2017 Daň z přidané hodnoty: Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH,
která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
31. října 2017 Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

Listopad 2017

9. listopadu 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20. listopadu 2017 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. listopadu 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
27. listopadu 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017
27. listopadu 2017 Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za říjen 2017
27. listopadu 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních
(technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
27. listopadu 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za říjen 20
27. listopadu 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017
27. listopadu 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za říjen 2017
30. listopadu 2017 Daň z nemovitých věcí: Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30. listopadu 2017 Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

 

Prosinec 2017

11. prosince 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince 2017 Daň z příjmů: Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
15. prosince 2017 Daň silniční: Záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % ročnídaňové povinnosti, pokud
je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20. prosince 2017 Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. prosince 2017 Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017
27. prosince 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
27. prosince 2017 Spotřební daň: Daňové přiznání za listopad 2017
27. prosince 2017 Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017
27. prosince 2017 Spotřební daň: Splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
27. prosince 2017 Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za listopad 2017
27. prosince 2017 Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za listopad 201